Bīriņu Pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biedrība

+37129416661  

Biedrība ”Bīriņu pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biedrība” dibināta 2006. gada 4. aprīlī. Biedrība ir piesaistījusi līdzekļus auto stāvlaukuma ierīkošanai pirms Bīriņu Pils teritorijas, īstenojot ELFLA projektu. Biedrībā darbojas cilvēki, kuriem ir pieredze projektu īstenošanā, biedrību darbā, kā arī kultūrvēsturisku objektu atjaunošanā un  uzturēšanā. Biedrības galvenā darbošanās saistīta ar papildus līdzekļu piesaisti Bīriņu muižas un ar to saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

 

Rekvizīti:

Bīriņu Pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biedrība
Bīriņu Pils, Bīriņi, Vidrižu pag., Limbažu nov. LV-4013
PVN reģistrācijas Nr: 40008101170
Paraksttiesīgā persona: valdes priekšsēdētājs Jānis Vimba